U bent hier

7. Levensfasebewust ­personeelsbeleid

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier MT Rendement
Publicatiedatum: september 2022

Het omgaan met verschillende levensfasen is niet alleen een uitdaging voor u als manager, het is een uitdaging voor de hele organisatie. Goed omgaan met de verschillen in levensfasen vraagt om een eenduidig en gestructureerd beleid in de organisatie. Het is dus tijd voor levensfasebewust personeelsbeleid. In dit hoofdstuk leest u hoe uw organisatie hiermee kan omgaan en welke afwegingen er te maken zijn.

strategie

Levensfasebewust personeelsbeleid moet altijd aansluiten op uw type organisatie, de aard van het werk, de medewerkers, de branche waarin u opereert, de cultuur in de organisatie en natuurlijk de specifieke strategie van uw organisatie.

Levensfasebewust personeelsbeleid is erop gericht om (personeels)instrumenten en het personeelsbeleid zo vorm te geven dat uw organisatie alle medewerkers optimaal kan inzetten, ongeacht hun levensfase. Zoals u in de vorige hoofdstukken heeft kunnen lezen, verschillen de behoeften van de medewerkers in verschillende levensfasen van elkaar. Het...
Een belangrijk aspect bij het opstellen en uitvoeren van levensfasebewust personeelsbeleid is dat u weet wat de (on)mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving zijn. Zo verbiedt de Algemene wet gelijke behandeling de ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Dit geldt volgens de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBL) ook...
Goed levensfasebewust personeelsbeleid heeft verschillende aspecten. Het moet voorkómen dat medewerkers vastlopen, zich terugtrekken en gedemotiveerd raken. Mocht dit toch gebeuren, dan moeten er middelen zijn die de organisatie daarvoor kan inzetten. Er moeten dus zowel preventieve als curatieve instrumenten beschikbaar zijn voor de medewerkers...
Goed levensfasebewust personeelsbeleid is dus vooral preventief van aard. U wilt voorkomen dat medewerkers in een bepaalde levensfase vastlopen. U wilt de medewerkers de middelen en ruimte geven om op hun eigen manier en zo goed mogelijk door de verschillende levensfasen heen te komen. U faciliteert, stuurt bij en ondersteunt daarin. Door de inzet...
Hieronder volgen een aantal vragen die helpen om levensfasebewust personeelsbeleid op te stellen of te verbeteren in uw organisatie: Weet u welke levensfasen er in uw organisatie (en uw team) aanwezig zijn? Hoe zijn die verdeeld? Wat zijn per levensfase de belangrijkste knelpunten voor de medewerkers op dit moment? Wat zijn de wensen en...