U bent hier

8. Overige middelen voor de OR bij een reorganisatie

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: mei 2021

Het adviesrecht is de belangrijkste manier voor uw OR om invloed uit te oefenen op een reorganisatie. Toch zijn er nog een aantal andere opties, mocht het adviesrecht niet toereikend voelen. Denk dan bijvoorbeeld aan het informatierecht of de mogelijkheid om de bestuurder ongevraagd te adviseren via het initiatiefrecht. Ten slotte is het mogelijk om gebruik te maken van het beroepsrecht als uw OR geen andere uitweg meer ziet.

Uw ondernemingsraad maakt in principe gebruik van het adviesrecht als de bestuurder wil reorganiseren. De bestuurder is namelijk verplicht om een adviesaanvraag bij uw OR in te dienen. Toch is het slim om ook naar andere mogelijkheden te kijken om uw inspraak te optimaliseren.

Uw informatierecht vormt de basis van de andere rechten die uw OR heeft: het adviesrecht, instemmingsrecht en overlegrecht. Het is dus een waardevol recht dat uw OR in staat stelt om kwalitatief goed OR-werk te verrichten. Op basis van de juiste gegevens ontwikkelt u uw eigen visie en bepaalt u een standpunt, waarmee u vervolgens met de bestuurder...
Een proactieve ondernemingsraad wacht niet af tot de achterban zich roert of tot de bestuurder met een verzoek komt. Als u de ontwikkelingen in de organisatie in de gaten houdt en weet wat er bij uw achterban leeft, zijn er geregeld zaken die u aan uw bestuurder wilt voorleggen. Dankzij uw initia­tiefrecht mag uw OR de bestuurder altijd adviseren...
Omdat er bij een reorganisatie sprake kan zijn van ontslag, bent u misschien uitgekomen bij artikel 27, lid 1e WOR. Hierin is het instemmingsrecht van uw OR namelijk geregeld op het aanstellings-, ontslag- en bevorderingsbeleid. De regels rondom (collectief) ontslag zijn echter al wettelijk vastgelegd. Het instemmingsrecht van uw OR geldt dan ook...
Artikel 26 WOR geeft uw OR beroepsrecht. Met dit recht heeft uw OR de mogelijkheid om een beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer (OK), bijvoorbeeld als uw bestuurder een advies van uw OR negeert. Zo’n beroep kan leiden tot verschillende uitkomsten. Als de OK de OR in het gelijk stelt, zal de bestuurder het besluit en de gevolgen daarvan...