U bent hier

5. Alternatieven voor ontslag

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: mei 2021

Voordat uw bestuurder overgaat tot het ontslag van vele werknemers, is het belangrijk om nog een aantal andere opties te onderzoeken. Uw OR waakt er namelijk voor dat uw achterban niet zomaar op straat komt te staan. Draag daarom met uw OR alternatieven aan voor ontslag. Hoe eerder u bij een mogelijke reorganisatie betrokken bent, hoe groter de kans dat alternatieven zoals een vacaturestop of het niet verlengen van aflopende contracten nog uitkomst kunnen bieden.

Is de bestuurder van plan om een deel van de werknemers te ontslaan, dan staat dit in het reorganisatieplan waarover uw raad advies uitbrengt. U staat dan voor de lastige klus om een oordeel te vellen over de noodzaak van de voorgestelde ontslagen. Natuurlijk draagt u ook snel alternatieven aan, zodat hij er nog op kan inspelen. Neem dit ook op in...
In de praktijk blijkt het vaak niet eenvoudig te zijn om gedwongen ontslagen te voorkomen, zeker niet als de bestuurder ervan overtuigd is dat dit de enige oplossing is. Uw raad zal dan met een ijzersterk en goed onderbouwd alternatief moeten komen. Als de OR in een vroeg stadium bij de plannen is betrokken, is dit overigens niet onmogelijk. En...
Het gebeurt nogal eens dat de bestuurder – bovenop een reorganisatie – van de werknemers één of meer offers vraagt om de onderneming door de crisis te loodsen. Hierbij valt onder meer te denken aan het: laten opnemen van onbetaald verlof; (tijdelijk) verkorten van de arbeidsduur; laten opnemen van ‘stuwmeren’ aan vakantiedagen; niet uitbetalen van...