U bent hier

6. Heldere communicatie met de achterban

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: mei 2021

Zorgvuldige en tijdige communicatie is noodzakelijk om grote veranderingen zoals een reorganisatie in goede banen te leiden. Onderzoek hoe uw OR de mening van de achterban het beste kan peilen en kan meenemen in uw advies. En wat als de bestuurder uw OR geheimhouding oplegt? Let ook op dat u niet degene bent die de reorganisatieplannen bekendmaakt bij uw achterban; dat is de taak van uw bestuurder.

Het is bij een reorganisatie belangrijk voor uw OR om regelmatig contact te hebben met de achterban. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: het peilen van de meningen, wensen en vragen; het creëren van draagvlak voor OR-advies; het beantwoorden van vragen; het communiceren van de voortgang en het terugkoppelen van de behaalde resultaten; het...
Het onderhouden van contact met de achterban over een naderende reorganisatie kan lastig worden als de bestuurder ervoor kiest om uw raad (en daarmee ook commissieleden, de ambtelijk secretaris en externe deskundigen) geheimhouding op te leggen. In dat geval moet u de ontvangen informatie op grond van artikel 20 WOR vertrouwelijk behandelen en...
Om bij een naderende reorganisatie de gevoelens van de achterban te peilen, maar ook om steun voor de OR-standpunten te verkrijgen en voldoende draagvlak te creëren, kan het goed zijn om een achterbanbijeenkomst te houden. Het is van belang dat u zich goed voorbereidt op zo’n bijeenkomst. Dit kunt u doen door in de organisatie rond te lopen en...
Het is niet altijd wenselijk om de achterban met behulp van een algemene bijeenkomst te raadplegen. Bijvoorbeeld als uw OR de mening van alle individuele werknemers wil peilen en niet zit te wachten op enkel werknemers die hun woordje klaar hebben tijdens de bijeenkomst. Enquête brengt individuele wensen in kaart De ondernemingsraad van een grote...