U bent hier

1. Leiderschap

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier MT Rendement
Publicatiedatum: april 2016

Zonder leiderschap wordt het een zooitje in uw organisatie. Maar leidinggeven kan op veel verschillende manieren. De ouderwetse autoritaire baas voor wie werknemers bibberen is op z’n retour. De baas is steeds meer een coach, die in overleg met de werknemers bepaalt wat er gedaan moet worden en hen begeleidt in hun ontwikkeling. Als leidinggevende draagt u dus een grote verantwoordelijkheid.

sociale vaardigheden

Leidinggeven kent vele gezichten: u geeft leiding aan een tienkoppig team, u bent de voorzitter van een projectgroep of u stuurt bijvoorbeeld externe freelancers aan. In alle gevallen is het de bedoeling dat u duidelijk sturing geeft. Als leidinggevende bent u vooral met mensen bezig. Sociale vaardigheden zijn dan ook cruciaal. U moet mensen kunnen motiveren. Dit betekent niet dat u bevelen geeft, maar juist dat u mensen verantwoordelijkheden geeft en aandacht heeft voor de prestaties die ze leveren.

Leidinggeven betekent niet simpelweg dat u uw medewerkers vertelt wat ze moeten doen. Dat doen ze dan misschien wel, maar het kweekt weinig draagkracht en is op de lange termijn niet bepaald productief of effectief. Een leidinggevende moet het geheel kunnen overzien en de grote lijnen van het beleid kunnen overbrengen. Hij moet zowel top-down als...
Als leidinggevende bevindt u zich altijd tussen twee vuren: uw medewerkers en hun behoeften en belangen enerzijds en de directie met de bijbehorende behoeften, belangen en eisen anderzijds. Helemaal lastig wordt het als u voorheen de directe collega was van het team dat u nu aanstuurt. Maar al doende leert men, en dat geldt zeker voor leiderschap...
Als leidinggevende heeft u gemiddeld zo’n vijfhonderd contacten per dag. Deze kunnen formeel of informeel zijn, mondeling of schriftelijk. Leidinggeven is in de praktijk dus vooral een sociaal proces. U gebruikt communicatie om te onderhandelen, te overleggen, te coachen, doelen te stellen, te corrigeren en te presenteren. Daarom is het zo...