U bent hier

5. Het DISC-model

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier MT Rendement
Publicatiedatum: april 2016

Ook al bent u geen psycholoog, toch is het handig om inzicht te hebben in de persoonlijkheden in het gedrag van teamleden. Managers die weten wat medewerkers motiveert, zijn beter in staat om de juiste mensen op de juiste plek te zetten en kunnen bewuster omgaan met conflicten. Met het DISC-model kunt u een (basis)persoonlijkheidsanalyse maken. Zo kunt u uzelf én uw medewerkers beter leren kennen.

eigen manier

Iedereen heeft een eigen manier van doen, een manier van gedragen die het meest naar de oppervlakte komt. Dit is niet alleen interessant vanwege de onderlinge communicatie, uit voorkeursgedrag blijken ook individuele talenten en kwaliteiten. ‘Laat mij het maar op mijn manier doen’, zegt uw medewerker. Het betekent dat iemand aangeeft welke werkwijze het beste past bij zijn persoonlijkheid.

Praktisch model

handvatten

Het DISC-model is een praktisch model zonder lange vragenlijsten of tijdrovende onderzoeken. Het geeft u handvatten om persoonlijkheden snel te herkennen, en medewerkers in te zetten op hun kwaliteiten en sterke kanten.

De DISC-methode wordt vaak gebruikt bij het samenstellen van teams. Een divers team waarin verschillende basistypen vertegenwoordigd zijn, blijken vaak zeer effectief te zijn. De teamleden vullen elkaar aan en geven elkaar tegenwicht.

DISC is de afkorting van vier gedragskenmerken of ‘basistypen’. Volgens de methode heeft iedereen deze vier kenmerken in zich, maar bij iedereen komt er een dominante stijl bovendrijven. DISC onderscheidt de volgende persoonlijkheidstypen: Dominante stijl; mensen met een dominante stijl zijn de doelgerichte beslissers. Ze houden ervan om de...
Wat heeft u als leidinggevende nu aan het DISC-model? Kennis van de medewerkers die u aanstuurt of met wie u samenwerkt is ontzettend belangrijk. Zo kunt u hen geschikte taken geven, effectieve teams samenstellen, de communicatie verbeteren en de juiste mensen aannemen. 5.2.1 Teams Alleen als u weet over welke kwaliteiten medewerkers beschikken,...