U bent hier

7. Transactionele Analyse

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier MT Rendement
Publicatiedatum: april 2016

Wilt u meer te weten komen over uw eigen persoonlijkheid en die van uw medewerkers, dan kunt u gebruikmaken van de Transactionele Analyse. Dit is een theorie die de communicatie tussen mensen in kaart brengt. Dit gebeurt door te kijken naar gedrag dat mensen al in hun vroegste jeugd hebben aangeleerd. Dit klinkt misschien zweverig, maar de Transactionele Analyse is juist een praktische methode!

Eric Berne

De bedenker van de Transactionele Analyse (TA) is psychiater Eric Berne (1910-1970). In de jaren vijftig van de vorige eeuw ontwikkelde hij een nieuwe psychotherapie met een heel praktische inslag. Zijn ideeën werden in de loop van de jaren verder ontwikkeld.

groepen

Nu is de Transactionele Analyse een methode om helder te maken wat er zich in mensen afspeelt en wat er tussen mensen gebeurt in relaties, groepen en organisaties. De methode wordt veel gebruikt bij psychotherapie, bij coachingstrajecten en in het onderwijs.

De Transactionele Analyse gaat uit van het idee dat ervaringen in de jeugd zorgen voor bepaalde gedrags- en denkpatronen in een mensenleven. Ze bepalen de manier waarop iemand naar zichzelf kijkt, hoe hij communiceert en hoe hij in relaties staat. In een therapie of coachingstraject wordt geprobeerd om deze patronen naar boven te halen. Een...
De Transactionele Analyse is een praktische theorie over gedrag en communicatie. De modellen en begrippen kunt u gebruiken als u uzelf beter wilt begrijpen en effectiever wilt omgaan en communiceren met anderen. Bij uw werk is TA zeer bruikbaar. Hiermee kunt u de complexiteit van werkrelaties en de groepsprocessen hanteerbaar maken en...