U bent hier

11. Verandermanagement

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier MT Rendement
Publicatiedatum: april 2016

Er zijn talloze boeken, artikelen en cursussen over verandermanagement, maar de praktijk blijft lastig. Mensen veranderen nu eenmaal niet graag, en helemaal niet als dit van ‘bovenaf’ wordt opgelegd. Gaat uw organisatie een nieuwe koers varen, zie de verandering of innovatie dan als een leertraject. Luister en praat met medewerkers, en bouw vertrouwen op. Zo boekt u waarschijnlijk meer succes.

Nieuwe werkafspraken, de komst van een ICT-systeem of een fusie: elke organisatie bereikt vroeg of laat een punt waarop het tijd is om dingen anders aan te pakken. Er worden kwaliteitstrajecten opgestart, er komt een nieuw productiesysteem of de directie kiest voor een andere manier van leidinggeven.

verandermoe

Steeds meer organisaties streven ernaar om continu te verbeteren, en daarmee ook continu te veranderen. Dit brengt ook een gevaar met zich mee, namelijk dat medewerkers ‘verandermoe’ worden. Het ene project is nog niet afgerond of er komt weer een andere vernieuwing aan. Ga daarom altijd zorgvuldig om met veranderingen en betrek uw medewerkers zoveel mogelijk bij de uitvoering.

Verandermanagement is een breed begrip, maar gaat in de kern om het beheersen van veranderingen in organisaties. Dit klinkt gemakkelijk, maar veranderen en vernieuwen is vaak niet zo simpel. Mensen zijn van nature niet gericht op verandering. Soms zien medewerkers de noodzaak niet van de verandering, of ze hebben zelf andere ideeën over wat er...
Als u veranderingen wilt doorvoeren, moet u niet opkijken van weerstand onder medewerkers. Verzet komt meestal niet voort uit koppigheid of om opzettelijk dwars te liggen, maar uit onbegrip over wat de veranderaar wil, waarom hij dat wil, en hoe hij dat wil. Medewerkers denken bijvoorbeeld slechter te worden van de verandering, of er is veel...
Voor u als leidinggevende is het essentieel dat u uw medewerkers meeneemt in het veranderproces. Als werknemers zich slachtoffer voelen van een verandering, is de kans groot dat hun bijdrage daaraan niet positief zal zijn. En omgekeerd: mensen die zich onderdeel voelen van het proces en worden uitgenodigd om mee te denken en mee te doen, zullen...
In een model dat gebaseerd is op een theorie van de Zwitserse psycholoog Carl Jung, wordt de persoonlijkheid van uw werknemers met behulp van kleuren uitgedrukt. Werknemers met een extraverte voorkeur zullen volgens dit model hoog scoren op ‘rood’ of ‘geel’. Introverte werknemers zullen juist veel ‘blauw’ of ‘groen’ terugzien in hun...