U bent hier

2. OR zichtbaar maken

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: maart 2021

Doordat u lid bent van de ondernemingsraad, zullen ook uw directe collega’s weten van het bestaan en bekend zijn met de activiteiten van de raad. Daardoor lijkt het al snel alsof de OR bekend is in de hele organisatie. In de praktijk is dit niet altijd het geval. U moet daarom blijven werken aan het zichtbaar maken van uw OR. Zichtbaarheid en bereikbaarheid zijn een belangrijke basis voor uw relatie met de achterban.

Hoe zichtbaar is de ondernemingsraad daadwerkelijk in uw organisatie? Vaak minder dan u denkt! U heeft natuurlijk alle gegevens van de OR op het prikbord hangen en maakt trouw de vergaderverslagen bekend. Maar dat betekent nog niet dat de OR of PVT ook zichtbaar is voor de werknemers. U bent overigens volgens artikel 11 lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zelfs verplicht om te vermelden wie de OR-leden zijn en hoe ze bereikbaar zijn.

Om erachter te komen hoe zichtbaar de ondernemingsraad is in de organisatie, moet u uw inlevingsvermogen gebruiken. Stelt u zich eens een willekeurige afdeling voor en vraag u dan af wanneer en hoe de werknemers de raad tegenkomen in hun dagelijkse werk: Hebben zij de OR-leden weleens in levenden lijve gezien, bijvoorbeeld tijdens een presentatie...
Een belangrijk effect van (on)zichtbaarheid is het imago dat de ondernemingsraad heeft: de beeldvorming bij de achterban. Een imago bestaat altijd uit veel verschillende elementen, zowel positieve als negatieve. Op zich is dat prima: niet alles hoeft helemaal vlekkeloos te zijn, dat is zelfs bijna onmogelijk. Zolang de negatieve beeldvorming maar...
Elke ondernemingsraad wil graag goed bereikbaar zijn voor de werknemers. Meestal geeft u op verschillende plekken informatie over hoe en waar de raad te bereiken is. Houd daarbij in uw achterhoofd dat informatie van uw ondernemingsraad voor de werknemers slechts een tussendoortje is in de stapels informatie die ze al krijgen. De werknemer zal die...