U bent hier

3. Goed te boek staan bij uw achterban

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: maart 2021

U heeft nu al een beter beeld van uw achterban: niet alleen vanuit een wettelijk standpunt, maar dankzij de doelgroepanalyse weet u ook beter welke groepen er binnen de achterban zijn. Ook weet u een beetje welke onderwerpen er spelen dankzij enquêtes of het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dit is belangrijk voor het onderhouden van een goede relatie met de achterban. Hoe houdt u de relatie verder op peil?

relatie

Een goede relatie moet groeien; het opbouwen én behouden ervan kost tijd en energie. De OR moet daarom goed nadenken over manieren om met de achterban te communiceren.

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht u om de achterban regelmatig te informeren via onder andere vergaderagenda’s en -verslagen. Maar de wet zegt niet hóe u de achterban moet inlichten. Dat is maar goed ook, want organisaties verschillen. Ook werkt een bepaalde vorm van communicatie beter in de ene dan in een andere situatie. De...
Mogelijk heeft uw OR al wel iets geprobeerd om de achterban bij uw werkzaamheden te betrekken. Kreeg u weinig respons? Ga er niet meteen van uit dat de achterban toch niet geïnteresseerd is in het OR-werk. Er bestaan namelijk twee belangrijke misvattingen over achterbancommunicatie. De eerste misvatting is dat de achterban ongeïnteresseerd is, de...
Let erop dat u niet alleen onderling overlegt over plannen om de relatie met uw achterban te verstevigen, maar dat u deze ook voorlegt aan de bestuurder – zeker als de OR zijn hulp nodig heeft bij de uitvoering. Uw bestuurder kan u vaak een heel eind op weg helpen, door bijvoorbeeld mee te denken over de praktische haalbaarheid en door uit te...