U bent hier

5. Heldere communicatie

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: maart 2021

In de vorige hoofdstukken heeft u gelezen over het belang van het zichtbaar maken van uw OR en het raadplegen van de achterban. Om de relatie met uw achterban te verstevigen, moet u het contact met de achterban aangaan: tijd voor gepaste communicatie! Ga niet lukraak aan de slag, maar bedenk welke communicatiemiddelen u het beste voor welk type communicatie kunt gebruiken.

zichtbaar

Om goed en gestructureerd te communiceren met de achterban, moet u eerst nagaan wat al goed gaat en wat moet veranderen. Is uw OR zichtbaar en bereikbaar genoeg? Zo niet, wat kunt u doen om dat te verbeteren? Welke informatie moet de OR naar de achterban communiceren? En welke communicatiemiddelen zijn daarvoor te gebruiken?

Plan maken

mix

Heeft u antwoord op die vragen, dan is de volgende stap om een communicatieplan (zie paragraaf 5.2) op te stellen. Met een gestructureerde aanpak en een mix van digitale middelen en schriftelijke vormen heeft uw OR de meeste kans om alle werknemers te bereiken.

Onthoud dat digitale middelen lang niet iedereen aanspreken en dat niet alle werknemers gebruikmaken van de computer. Denk bijvoorbeeld aan werknemers in de huishoudelijke dienst of de keuken. Gebruikt u alleen intranet in uw communicatie, dan zult u deze groep niet bereiken.

Uw OR kan allerlei communicatiemiddelen kiezen om de achterban te informeren, afhankelijk van het soort nieuws en de mogelijkheden in de organisatie. Om zo veel mogelijk werknemers te bereiken, is het handig om een mix van communicatievormen te kiezen, dus zowel op papier als digitaal. Gebruik de checklist ‘Tips voor goede communicatie door OR met...
Een communicatieplan opstellen is erg nuttig, omdat het uw OR dwingt om stil te staan bij de vraag wat de doelen, middelen, wensen, plannen en mogelijkheden op communicatiegebied zijn. Het biedt u handvatten om gestructureerd te werken volgens planning. Ook komen de afspraken op papier te staan en zijn ze voor iedereen in te zien. Onderdelen van...
De achterban betrekken bij OR-zaken kan een pittige klus zijn en dat geldt al helemaal voor het betrekken van jongeren. De nieuwe generatie werknemers heeft namelijk eigen wensen en verwachtingen en vraagt om een andere benadering dan de oudere garde. Gelukkig heeft u verschillende communicatiemiddelen tot uw beschikking om ‘de jonkies’ voor de OR...