U bent hier

1. Ken uw achterban

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: maart 2021

Uw ondernemingsraad is de vertegenwoordiger van de belangen van de werknemers in de organisatie. Maar hoe behartigt u die belangen en wie vallen er precies onder uw achterban? De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft u aanknopingspunten, maar daarnaast is het natuurlijk ook goed om u zelf te verdiepen in de diversiteit van uw achterban. Daarvoor maakt u bijvoorbeeld een doelgroepanalyse.

Waar het in de regel op neerkomt, is dat iedere werknemer aanspraak kan maken op zijn medezeggenschapsrechten binnen de organisatie waarmee hij een arbeidscontract heeft. Hoe is dit wettelijk gezien vastgelegd?

In artikel 1 WOR staat de wettelijke definitie van de achterban van medezeggenschapsraden. De wetstekst spreekt over ‘in de onderneming werkzame personen’. Dit betekent dat iedereen in de organisatie met een arbeidsovereenkomst onder de achterban van de OR valt. Dit geldt zowel voor vaste contracten als tijdelijke contracten. Ook maakt het geen...
In alle acties, onderhandelingen en afwegingen spreekt en handelt uw raad namens alle werknemers. U hoeft echter niet letterlijk alle individuele meningen in onderhandelingen mee te nemen. Dat zou het OR-werk onwerkbaar maken. Onafhankelijk oordeel De OR moet een eigen, onafhankelijk oordeel vormen over zaken die spelen: werken ‘zonder last of...
Dat u niet verplicht ruggespraak hoeft te voeren, heeft voordelen. Het kost veel extra tijd als u de achterban bij iedere beslissing moet raadplegen. Daarnaast kan het voorkomen dat uw OR een andere visie op een onderwerp heeft dan werknemers, bijvoorbeeld omdat u zich vanuit uw medezeggenschapstaak daar veel meer in verdiept heeft. Belangen...