U bent hier

8. Omgaan met conflicten en bijzondere situaties

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: maart 2021

Er komt een hoop kijken bij het opbouwen van een goede relatie met de achterban, zo blijkt uit de vorige hoofdstukken. Uw OR moet goed nadenken over de communicatie(middelen) die u inzet. Dit alles speelt al als uw OR en de achterban in principe op goede voet staan, maar soms is het erg lastig om de achterban te bereiken of zijn er zelfs spanningen tussen OR en achterban. Misschien werkt de bestuurder ook niet mee. Zorg dat u ook voor deze situaties een plan heeft.

De vorige hoofdstukken over achterbancommunicatie gingen uit van ‘gewone’ omstandigheden: een achterban waar geen bijzonderheden mee zijn en een situatie waarin de verstandhouding tussen alle partijen (achterban, OR, bestuurder) goed is. Waar kunt u tegen aanlopen als dit niet zo is?

U zult altijd rekening moeten houden met diversiteit in de achterban. Sommige groepen uit de achterban zijn lastiger te bereiken dan andere, vanwege een fysieke afstand of andere factoren. Het is verstandig om daar als OR af en toe bij stil te staan, en te bedenken hoe u die afstand kunt verkleinen. Verschillende locaties U vertegenwoordigt soms...
Spanningen, grote reorganisaties of ongeliefde beslissingen: allemaal situaties die ertoe kunnen leiden dat de ondernemingsraad en de achterban een conflict met elkaar krijgen. Om dit conflict op te lossen is het nuttig om de oorzaak hiervan te achterhalen: de opstelling van de bestuurder, de houding van de achterban of een fout van de OR. Door de...
Conflicten of ruzies met de achterban laten geen enkele ondernemingsraad onberoerd. Het effect kan zijn dat de onderlinge meningsverschillen tussen OR-leden opgerakeld worden. In de eerste plaats is hier een belangrijke taak voor het dagelijks bestuur weggelegd om deze meningsverschillen te overbruggen, maar ook elk afzonderlijk OR-lid heeft...
Raakt u in conflict met de bestuurder, dan heeft dat ook effect op de achterbanrelatie. Communicatie met de werknemers wordt ingewikkelder als de bestuurder niet wil meewerken of u zelfs dwarsboomt. Medewerking weigeren Conflicten en meningsverschillen komen uiteraard in gradaties. In het ergste geval staat de bestuurder ronduit vijandig tegenover...