U bent hier

4. Achterban raadplegen

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: maart 2021

Als vertegenwoordiger van de werknemers moet u weten wat er onder de achterban speelt en hoe werknemers tegenover bepaalde onderwerpen staan. Tijd dus voor raadpleging van uw achterban! Het zijn twee vliegen in één klap: u bevordert uw relatie met de achterban en u leert hun standpunten kennen.

uitdaging

Het raadplegen van de achterban is een vorm van contact die misschien wel de grootste uitdaging is in de relatie met de achterban. Goede communicatie is essentieel! Volgens artikel 17 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet uw OR de gelegenheid krijgen voor raadpleging van de achterban onder werktijd en met behoud van loon.

Hoewel uw OR het recht heeft om afspraken met de bestuurder te maken zonder de mening van de werknemers te vragen, is achterbanraadpleging erg nuttig. Waarschijnlijk gebeurt dit informeel al vaak: u vertelt uw collega’s waarmee uw OR bezig is en koppelt hun reacties terug in de OR-vergadering. Let wél op dat u niet steeds dezelfde collega’s vraagt...
De houding van uw ondernemingsraad kan veel invloed hebben op het slagen of falen van een achterbanraadpleging. Voor OR-leden is het belangrijk dat zij zich bewust zijn van die invloed, zodat ze weten hoe ze zich het beste kunnen opstellen als ze naar de mening van werknemers vragen. Allereerst is een actieve houding vanuit de OR noodzakelijk. Op...
Uw OR kan de achterban op verschillende manieren raadplegen. Deze paragraaf gaat wat dieper in op een aantal veelgebruikte vormen: een netwerk opbouwen, een enquête verspreiden onder werknemers, aanschuiven bij werkoverleg van verschillende teams en organisatieafdelingen of speciale werknemersbijeenkomsten organiseren. 4.3.1 Netwerk werknemers Het...
Raadpleging van de achterban bij langdurige veranderingsprocessen is een uitdaging. Door de vele reorganisaties en snelle ontwikkelingen krijgen ondernemingsraden steeds vaker te maken met veranderprocessen. Verandercommunicatie vergt een specifieke aanpak, ook qua raadpleging. Advies op onderdelen verandertraject Tijdens verandertrajecten speelt...